یوبوت چیست؟

By ubootadmin

یوبوت به قالب های مکعبی تو خالی ساخته شده از پلی پروپیلن بازیافتی که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند گفته می شود. از برای ایجاد سقف وافل و دال هایی با دهانه بزرگ استفاده می شود. تکنولوژی یوبوت به مهندسان امکان طراحی ساختمان ها با وزن کمتر و مقاوم تر را میدهد.با ما همراه باشید تا با این تکنولوژی بیشتر آشنا شوید.