یوبوت تبریز

یوبوت بندرعباس

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت بندرعباس با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت بندرعباس مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

یوبوت اهواز

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت اهواز با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت اهواز مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

یوبوت تبریز

یوبوت اصفهان

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت اصفهان با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت اصفهان مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

سقف یوبوت

یوبوت اراک

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت اراک با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت اراک مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

نصب یوبوت

یوبوت شیراز

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت شیراز با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت شیراز مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

یوبوت تبریز

یوبوت شهرکرد

یوبوت محصولی از جنس پروولین می باشد. یوبوت شهرکرد با این قصد تولید شده که وزن دال ها و سقف ها را به شدت کاهش دهد. استفاده ی یوبوت شهرکرد مثل دیگر یوبوت ها در سازه می تواند منجر به Read More

نمایندگی سقف یوبوت

فروش یوبوت

سیستم یوبوت  یک دال مجوف است که بارها را به صورت دو طرفه منتقل می کند. قالب هایی که در این سیستم استفاده می شود به صورت ماندگار بوده و در داخل دال باقی می ماند. اگر قصد اجرای این Read More

سقف یوبوت

قیمت قالب یوبوت

دال یوبوت، در دسته‌ی دال‌های ستونی قرار می‌گیرد. بدین معنی که دال یوبوت بدون نیاز به تیر، مستقیماً و برون واسطه، بر روی ستون‌ها و همچنین دیوار برشی سوار می‌شود. قیمت قالب یوبوت و دال یوبوت چگونه محاسبه می‌شود؟ مجموع Read More

نصب یوبوت

خرید یوبوت

خرید یوبوت و نکاتی پیرامون آن نکاتی است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم.پیش از آن درباره یوبوت و موارد استفاده آن صحبت کردیم اگر مایل به خواندن مقالات بیشتری درباره آن هستید لطفا کلیک کنید اگر Read More

یوبوت

یوبوت

امروزه تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که دیگر استفاده از روش های سنتی ساخت، به صرفه نیست. به همان میزان که تکنولوژی در سایر جنبه ها پیشرفت کرده، عملیات ساخت هم باید مدرنیزه شده و از مصالح امروزی استفاده شود. Read More